براساس پرونده واقعی؛

بلند پروازی

کد خبر: 707-950923 گروه: اجتماعی / یادداشت
سه شنبه, 23 آذر 1395 10:50

بلند پروازیحدود یک سال است که با سعید آشنا شده ام و با توجه به مخالفت شدید خانوادها با هم نامزد شدیم و سعید بلایی به سرم آورد که از تمام مردهای دنیا متنفر و شرمنده خانواده ام شدم.

داستان ذیل براساس یک پرونده واقعی نگاشته شده است.

 

ما یك خانواده پنج نفره هستیم كه من آخرین فرزند هستم که ۱۸ سال سن دارم و دوخواهر بزرگترم که تحصیلات دانشگاهی نیز داشتند به صورت عاقلانه ازدواج کردند و با توجه به وضعیت مالی خانوادگی مان که ازقشرضعیف جامعه ایم، سربلند هستند.

پدرم به شغل کارگری مشغول است و مادرم نیز در خانه های مردم کارمی کند و به قول خودشان دنبال روزی حلال هستند ولی من به علت غروری که داشتم نمی خواستم مثل آنهازندگی کنم و با سعید كه پسر یکی از خانواده های مرفه و تك فرزند بود آشنا شدم.
قصد من از دوستی باسعید ازدواج ولی سعید به دنبال هوس بود به همین خاطر به پیشنهادمن سعید به خواستگاریم آمد خانواده هایمان مخالف ازدواج ما بودند.

ولی ما به سختی رضایت آنهارا جلب کردیم و قرار شد که مدتی نامزد بمانیم تا اینکه دو خانواده از همدیگر شناخت بیشتری پیدا کنند البته لازم به ذکر است که مخالفت خانواده سعید کمتر بود كه بعد متوجه شدم به علت اعتیاد سعید به شیشه بوده است.
ما در دوران نامزدی اکثر مواقع باهم بودیم و سعید از نبود خانواده ام درمنزل سوء استفاده کرده و با وجود مخالفتهای من می گفت با این روش خانواده هایمان سریعتراجازه ازدواج رابه مامی دهند و از من عکس و فیلم می گرفت.

من غافل از همه جا چیزی نمی گفتم و جالب اینکه طوری از من فیلم و عکس می گرفت که فقط من معلوم باشم. سعید اخلاق ثابتی نداشت و من متوجه رفتار های مشکوک وی شده بودم که می دیدم توهم می زند و مثل کسی که هذیان بگوید حرفهایی می زد که واقعیت نداشت که بعداً متوجه شدم که اعتیاد به شیشه دارد و از من و خانواده ام مخفی کرده بود.
تا اینکه یک روز به سراغم آمد و گفت بیا باهم بیرون برویم و من نیز قبول کردم بعد مرا به محل دور افتاده ای برد وبه سراغ دوستش كه خارج از شهر در ساختمان نیمه کاره ای بود، رفتیم اول خودش مرا مورد سوء استفاده قرار داد و بعد به دوستش گفت که مرا جلوی چشمانش مورد سوء استفاده قرار دهد و از من فیلم گرفت ، من هرچه فریاد زدم کسی به دادم نرسید ومی گفت اگربه خانواده ات بگویی فیلم هایت را پخش می کنم.

الان از خانواده ام خجالت می کشم و نمی دانم چگونه با آن ها این موضوع را مطرح کنم و وقتی به مادرش گفتم که سعید چنین کاری با من کرد گفت خود کرده را تدبیر نیست.
من مانده ام که الان چکار کنم و من پشیمانم که ازاینکه راه اشتباهی انتخاب کردم و فکر می کردم که سعید مرا خوشبخت کند و به همین خاطر به خواسته های نامشروعش پاسخ می دادم و اجازه میدادم که هر بلایی سرم بیاورد و با اینکه خانواده ام حتی اجازه بیرون رفتن با سعید را به من نداده بودند ولی من از اعتماد آن ها سوء استفاده می کردم و خام حرفهایی سعید می شدم که عاقبت دود این بلند پروازی به چشم خودم رفت.

آسبب شناسی:

یکی ازنیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران است که بین این امر با سلامت رابطه ای نزدیک وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آن ها احساس خوشبختی کنند و از زندگی با آن ها لذت ببرند و در کنارشان منفعت بیشتری کسب کنند ، در بین ارتباطات انسانی، نیاز به ارتباط با جنس مخالف هم در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود و این زمانی است که پسر و دختر تصمیم می گیرند تا همسر آینده را انتخاب کنند و در این ارتباط مقطعی که لازمه شناخت از همدیگر است، اصولی مطرح هستند.
گاهی این علاقه درونی به جنس مخالف و نیاز به ارتباط با او، از چارچوب هنجارهای اجتماعی و دینی خارج می شود و به سوی بی عفّتی و گناه کشیده می شود که این امر بسیار ناشایست و غیراخلاقی است.

خانواده و شیوه های برخورد با نوجوان

خانواده نقش تعیین کننده در این زمینه دارد.یکی از مهم ترین مواردی که در زمینه تربیت اجتماعی می باید در نظر داشته باشیم، آماده ساختن فرزندمان برای رو در رو شدن با جنس مخالف است. امروزه بسیارند خانواده ها یی که عمری با دیانت و پاکی زیسته اند، لکن به دلیل بی توجهی در تربیت اجتماعی و جنس فرزندان خود، به دلیل رفتار و معروفیت قبیح فرزندانشان، توان آنکه به آسانی از خانه قدم بیرون بگذارند را ندارند.

راهکارها وپیشنهادات:

یکی از وظایف مهم در تربیت جنسی نوجوانان، آموزش واقعیت روحی و رفتاری افراد از جنس مخالف است. پدر و مادر و همچنین اولیای مدرسه می باید در فرصت های مناسب در مورد اینکه دختران و پسران دارای چه خصوصیاتی هستند و چگونه می باید در مقابل این خصوصیات عکس العمل نشان داد، مطالب مختلفی به فرزندان و دانش آموزان خود، گوشزد کنند.کودک در سنین مختلف نسبت به جنس مخالف عکس العمل متفاوتی دارد.هر یک از مراحل فوق،آموزش های مناسب خود را می طلبد :

دردوره پیش دبستانی

در درجه اول باید بر الگوهایی رفتاری پسرانه و دخترانه، متناسب باسن کودکان تاکید شود.
دختر و پسر باید از همین دوره تفکیک جنسیت خود را درک و الگوهای مناسب در این زمینه را از خانواده دریافت کنند. پوشانیدن لباس های مناسب با جنسیت دختر، به دختران، و لباس های مناسب با جنسیت پسر به پسران و نیز گوشزد کردن رفتارهای مناسب برای دختران و برای پسران، از مهمترین آداب تربیت جنسی در دوران پیش دبستانی است.

در این کار باید از افراط و تفریط جدا خودداری شود، نباید در ذهن کودک این مفهوم شکل بگیرد که دختر، یعنی موجودی مقید، محدود و تحت سلطه و بالعکس پسر، یعنی موجودی آزاد، قدرتمند و سلطه گر. این دو قالب فکری با نهایت تاسف در نحوه برخورد اغلب پدران و مادران در نحوه ی تربیت فرزندانشان دیده می شود و همین تفکر زیربنای رشد معیوب فرزندانمان می شود.
یکی از نکاتی که در این دوره باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نمی باید به گونه ای رفتار کنیم که دختران مان از دختر بودن خویش ناراضی شوند. تبعیض در رفتار و عدم رعایت عدالت و نیز اشباع نکردن فرزندانمان و به خصوص دخترانمان از محبت، می تواند تاثیری سوء بر احساس دختران از دختر بودن خویش، داشته باشد.

دردوره دبستان

از آنجا که رفتارهای دختران و پسران جنبه ضدیت به خود می گیرد، بهتر است به گونه ای رفتار کنیم که این ضدیت از یک سو تشدید و ریشه دار نشود و از سوی دیگر نحوه سازگاری و کنار آمدن با آن را نیز فرزند انمان به خوبی بیاموزند.دوران دبستانی برای آموزش نحوه رفتار با جنس مخالف دوران مطلوبی است. به هنگام بروز اختلاف این آموزش آنها را آماده می کند، تا در زندگی زناشویی نیز بتوانند از کنار اختلاف ها و تعارض ها، بخوبی بگذرند.
در این سنین گاه دختران و پسران از نحوه رفتار و برخورد یکدیگر شکایت می کنند. در چنین موارد ما نه تنها باید موجبات آرام ساختن آنان را فراهم آوریم، بلکه باید به آنان کمک کنیم تا راه رفع مشکل و اختلاف را نیز خود کشف کنند.اگر کودک در این مرحله بتواند پیدا کردن راه حل را تمرین کند، آمادگی خوبی برای حل اختلاف ها در زندگی زناشویی، پیدا خواهد کرد. در این مرحله باید رفتار مبتنی بر کرامت و گذشت و بزرگواری و عدالت خواهی را در مقابل افراد غیر همجنس به فرزندانمان بیاموزیم.

در دوره نوجوانی

علل وعوامل گوناگونی دربروزرفتارهای نادرست درروابط دختران وپسران نقش دارندکه می‌توان به‌طورکلی این عوامل رابه سه دسته زیر تقسیم کرد:

۱- نوجوان و افکار غیرواقعی او ،۲-  خانواده و شیوه‌های برخورد آنان با نوجوان ،۳- شیوه‌های برخورد جامعه با نوجوان


باید کمک کنیم تا نوجوان تا حد ممکن از تصورات تخیلی در مورد جنس مخالف، اجتناب ورزد. این امر هر چند به طور کامل امکان پذیر نیست، لکن می توانیم با اعمال روش هایی، از افراط در آن جلوگیری کنیم.
در این زمینه باید توجه داشت که طرح مسائل مربوط به غریزه جنسی، باید به حداقل ممکن، صورت پذیرید. مطرح ساختن مسائل فردی در این زمینه، با رعایت جوانب تربیتی ضروری است.باید مسائل مربوط به بلوغ، قبل از پیدا شدن علائم اصلی به نوجوانان آموزش داده شود . در کنار این، آموزش وظایقی چون به جای آوردن احکام مربوطه، از مهمترین عناصری است که باید آموزش داده شود.

 


تهیه وتنظیم: ستواندوم هاجر ملك پوركارشناس مشاوره ومددكاری كلانتری ۱۱ شهرستان بروجن فرماندهی انتظامی استان چهارمحال وبختیاری


انتهای پیام / پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام
آرشیو

تبلیغات
یادداشت
پربازدیدترین اخبار
گزارش تصویری
گرافیک و کاریکاتور
تبلیغات
تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت
جهت رزرو با شماره ۰۹۱۹۹۵۶۶۳۶۰ تماس بگیرید.

تبلیغات