داستانی براساس پرونده واقعی؛

گرداب سوء ظن

کد خبر: 329-950722 گروه: یادداشت
پنجشنبه, 22 مهر 1395 12:01

گرداب سوء ظندلم كسی را می خواست كه همیشه نازم را بكشد به خودم و شخصیتم احترام بگذارد وخلاصه تمام حرفها و گفته هایش با احساس وعشق توام باشد.

داستان ذیل براساس یک پرونده واقعی نگاشته شده است

افسوس!  خانواده ام از این خصلت عام پسند به دور بودند وهمیشه تعصب وغرور همزادشان بود. فكر می كردند اگر به بچه هایشان محبت كنند از غرورشان كم میشود.
بخاطر محبت، دائما منتظر بودم كسی بیاید وهمه ی این كمبودهای مرا جبران كند و وجودم را از عشق واحترام سیراب كند.سال ها منتظر یك معجزه بودم تا آنكه خدا خواست و شهروز به خواستگاری ام آمد.
وقتی كه در جلسه خواستگاری  با شهروز صحبت می كردم چشمانش از مهربانی برق میزد وهمان لحظه تصمیم گرفتم كه به او جواب مثبت بدهم ومیدانستم كه خانواده ام نیز جوابشان مثبت است چرا كه شهروز هم وضعیت مالی خوبی داشت وهم تحصیلات بالایی داشت واز نظر خانوادگی همسطح خودمان بود.
مراسم عقد وعروسی به سرعت انجام شد وبا دلی پر از امید به خانه بخت رفتم.زندگی ام با وجود همسر مهربانم خیلی خوب بود ولی نمیدانم چگونه افكاری ریشه سوزان به سراغ من وزندگی ام آمد شاید بخاطر این بود كه مبادا همسرم عوض شود یا مهربانی اش نصیب كس دیگری شود.
به طوری كه هروقت همسرم با خانمی احوال پرسی میكرد تصورم این بود كه حتما با هم آشنایی قبلی دارن وچیزی بین آن ها گذشته ویا حتی وقتی با موبایلش صحبت می كرد من حتما باید گوش می دادم كه با چه كسی صحبت می كند.
و وای به روزی كه یكی از همكاران خانمش با او تماس می گرفت  كه زندگی مان آن روز جهنم میشد. واینكه همسرم به هیچ وجه حق نداشت خودش تنها جایی برود وحتی می شد روزهایی را كه من سرزده به محل كارش میرفتم تا ببینم خدایی نكرده با خانمی مراوده نداشته باشد.
به خاطر اینگونه رفتارهایم ،همسرم بارها وبارها گفته بود كه به نزد یك مشاور برو، ولی با واكنش سخت من مواجه می شد چرا كه من او را به بی احساسی محكوم می كردم ومی گفتم به خاطر دوست داشتنت است كه مواظبم رقیب دیگری گیرم نیایدوتو فكر میكنی من دیوانه ام. ولی نمیدانستم كه با رفتارهایم تیشه به ریشه زندگی ام میزنم .
شهروز دیگر آن مرد مهربان وسرزنده نبودودیگر تحمل رفتارهای مرا نداشت وگوشه گیر شد و حدود یك ماه به علت افسردگی در بیمارستان روانی بستری شد ووقتی به خانه برگشت خانواده اش چون مرا مقصر بیماری فرزندشان می دانستند، به من گفتند كه برای بهبود حالش بهتر است چند روزی از او دور باشی وموقتابه خانه پدرت برو.ومن هم به خانه پدرم رفتم والان حدود7ماه می باشد كه منتظرم به خانه ام برگردم ولی افسوس كه همسرم تقاضای طلاق داده است ومن مانده ام با یك دنیا حسرت وآه وگرداب سوءظنی كه زندگی ام را به ناكجا آباد برده است.

نظر كارشناس
فرد بدبین به خود و شریک زندگی اش صدمه می زند و جایی برای محبت و علاقه باقی نمی گذارد که ناخودآگاه این رابطه به سمت سردی روی می آورد.
اوایل ازدواج تمام رفتارهای همسرش را به حساب علاقه او به خودش می‌گذاشت. کمتر پیش می آمد از شنیدن سوالاتی مانند کجا هستی؟ چکار می‌کنی؟ و یا کی به خانه بر می‌گردی ناراحت شود.
همه رفتارهای همسرش رنگ و بویی از علاقه داشت، تماس‌های مکرر او هیچ گاه باعث از کوره در رفتنش نمی‌شد، گاهی فکر می‌کرد می‌توان نگرانی او از هم صحبت شدنش با یک جنس مخالف را به حساب تعصبی بودن او گذاشت اما چرا همه این افکار خیلی زود رنگ باخت...
چندماهی از زندگی مشترکشان می‌گذرد به نظرش همسرش با او وارد یک رابطه پلیسی شده است، سوال‌هایش کم کم شکل بازجویی به خود گرفته است. همسرش به همه چیز مشکوک بود و حساسیت بیش از حدی درباره تلفن‌ها، رفت و آمدها و رفتارهای او نشان می‌داد. بعد از چند ماه دیگر کسی نمانده بود که جرأت کند به او سری بزند یا تلفنی احوالش را بپرسد.
عذاب آورتر از همه این بود که همسرش نمی‌پذیرفت که درباره او شک بی‌مورد دارد و به خود حق می‌داد او را محدود و محدودتر کند. شاید این داستان برای شما تازگی نداشته باشد.
واقعیت هم این است که متاسفانه همه ما کمابیش افرادی را می‌شناسیم که از شک و تردید بی‌دلیل همسر و یا یکی از اعضای خانواده‌شان به ستوه آمده‌اند.

ریشه‌های بدبینی به همسر
ـ خیلی اوقات بدبینی و شك بین زوجین از علاقه و عشق زیاد به یكدیگر نشات می‌گیرد. خانم همسرش را تنها متعلق به خود می‌داند و طبیعتا هر نوع رفتار خارج از منزل برایش سخت و غیر قابل هضم است. بتدریج این عشق و علاقه به نوعی احساس شكست از دیدگاه خودش تبدیل می‌شود و هر آن فكر می‌كند كه زندگی اش در حال فروپاشی است.
ـ عدم شناخت كافی از همسر، اساس بدبینی و شك به وی است. وقتی مرد از همسر آینده‌اش تصویری دیگر را در ذهن می‌پرورانده با ورود به زندگی مشترك متوجه می‌شود كه درانتخابش اشتباه كرده و این خود نوعی نفرت و انزجار را در وی نسبت به همسرش ایجاد می‌كند و طبیعتا این موضوع مهم‌ترین دلیل می‌شود برای پیدایش بهانه گیری‌ها و بدبینی‌های بیمار گونه.
ـ فرزندان والدین بدبین و شكاك در طول زندگی یاد می‌گیرند كه در آینده نیز نسبت به همسرشان و اطرافیان خود بدبین و شكاك باشند. این موضوع نقش تربیت خانواده را براحتی روشن می‌كند، این‌گونه كه فرزندتان از شما بدبینی و شك به همسرش را یاد می‌گیرد.
بیمار مبتلا به این اختلال همیشه دارای عدم اطمینان است و خودش را از همه مسائل مبرا می داند و حق به جانب است که گاهی ممکن است همراه با خودشیفتگی باشد. وی همه را مقصر می داند جز خودش و هرگز زیر بار تغییر رفتار یا دیدگاه خود درباره دیگرانی که نسبت به او مشکوکند نمی رود.
شخصی که دچار بدبینی است نمی تواند حقیقت را قبول کند. البته ما با دو گروه افراد بدبین مواجه هستیم؛ یکی افرادی که ممکن است در طول زندگی شان دچار بدبینی شوند و در حالت طبیعی دانستن و ندانستن قرار گیرند که فرد با آگاهی می تواند به قطعیت برسد اما گروه دوم شامل همان افرادی می شود که رگه شخصیتی بدبینی شان غیرقابل کنترل است و فرد در حالت ترس به سر می برد و به دلیل ترس و اضطراب دچار حالت توهم یا همان پارانویید می شود.
یکی از مهم ترین ویژگی های این افراد احساس تحقیر است و چنان چه عقاید و افکارشان مورد قبول دیگران واقع نشود، احساس کینه و عداوت با دیگران دارند. فرد در این اختلال قادر نیست از منطق خود کمک بگیرد بلکه به دلیل هنجارهای از پیش تعیین شده ذهنی خود همه چیز را رد می کند، در چنین شرایطی فرد در همه حال خود را محق می داند و سعی دیگران برای از بین بردن فکر و توهم باطل فرد پارانوئید به نتیجه نمی رسد.
فرد بدبین به نکات منفی بسیار توجه دارد و نکات ریز و کوچک را خوب می بیند و همچنین از مکانیسم های روانی بسیاری استفاده می کند و به شدت پرخاشگر است.
ظاهر آرام فرد نباید حمل بر خونسردی و آرامش خیال گذاشته شود زیرا فرد پارانوئیدی خشمی پنهان در وجودش دارد که شناور و همیشگی است و هر بار متوجه یک نفر می شود، تحت کنترل گرفتن اوضاع و شرایط، تلاش برای نداشتن خطا و اشتباه، در افتادن با مراجع قدرت مثل کارفرما یا پدر و مادر، حساسیت نسبت به انتقادها، محدودیت در روابط اجتماعی، تنگ بودن دایره دوستان، از دیگر علایم شخصیت پارانوئیدی است.
وجود موارد ژنتیکی باعث آمادگی اختلال در فرد می شود و محیط محرک آن به شمار می رود.
متاسفانه در زندگی مشترک امروزی، بدبینی بسیار دیده می شود که از طرف زن یا مرد نمایان است. فرد در اول نسبت به خود آگاهی داشته باشد و سپس وارد رابطه جدی شود و آن هنگام است که می تواند از یک رابطه مطمئن برخوردار باشد، زن یا شوهر ممکن است نسبت به یک امری شک کنند.در این صورت در درجه اول سوالشان را می پرسند و با توجه به خود آگاهی آن را هضم می کنند و به واقعیت می رسند.
ما به عنوان همسر در زندگی مشترک حق داریم که بدانیم در زندگیمان چه می گذرد. وقتی با مساله ای مواجه می شویم که برایمان سوءظن یا بدبینی پیش بیاید باید با شریک زندگیمان در میان بگذاریم که بتوانیم به قطعیت برسیم و نسبت به دانستن امری ناخوشایند خود را آماده کنیم.
تعصب در روان شناسی به معنای فکر غیرمنطقی است که با موقعیت متناسب نیست اما بدبینی به معنای آن است که من می ترسم آن اتفاقی را که دوست ندارم، بیفتد و دلیل واقعی و منطقی برای آن ندارم.البته فرد بدبین هیچ وقت خودش را با تعصب توجیه نمی کند بلکه همسر یا طرف مقابلش است که طرف بدبین را متعصب می نامد.

چه باید كرد؟
۱ـ همیشه سعی كنید در هر موضوعی با همسر خود صادق باشید. ریشه بسیاری از بدبینی‌ها عدم صداقت در ابتدای زندگی است. زن یا مرد رازی را در زندگی دارد كه می‌كوشد آن را از همسرش پنهان كند كه البته در بیشتر مواقع موفق نمی‌شود و خود این پنهان كاری نقطه شروع بدبینی‌ها می‌شود.
۲ـ نسبت به قول و قرار خود با همسرتان خیلی حساس باشید. این موضوع برای مردها باید بیشتر رعایت شود، چراكه خانم‌ها هر نوع تاخیر را در رسیدن به قرار مثبت نگاه نمی‌كنند و طبیعتا افكار منفی در آنها شكل می‌گیرد.
۳- در مراودات اجتماعی خود خیلی مراقب باشید بویژه اگر طرف شما جنس مخالف باشد. هر نوع صحبت غیركاری، تماس‌های بی‌مورد و روابط آزاد در محیط‌های كاری می تواند نتیجه‌ای نامطلوب در بر داشته باشد كه اگر شما هم فكری در سر نداشته باشید، همسرتان جور دیگری برداشت می‌كند.

نویسنده:ستواندوم آزاده اقابكی كارشناس ارشد روانسنجی-كلانتری۱۲ جانبازان شهرستان بروجن

انتهای پیام / پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام
آرشیو

تبلیغات
یادداشت
پربازدیدترین اخبار
گزارش تصویری
گرافیک و کاریکاتور
تبلیغات
تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت

تبلیغ متنی

مـــحـل تبلــــیغ شمــــا

انتشار تبلیغات متنی شما با نازل ترین قیمت
جهت رزرو با شماره ۰۹۱۹۹۵۶۶۳۶۰ تماس بگیرید.

تبلیغات